lørdag, mars 19, 2005

Kvinner og menn

I Kenya så vi til stadighet at kvinner jobbet, mens menn satt i skyggen og gjorde nada. Her i Uganda er det også tilfelle at kvinnene gjør mesteparten av jobben, det gjelder i alle fall i rurale strøk.

Uganda er kommet lenger på likestilling enn jeg trodde før jeg kom ned hit, men påstanden som jeg leste bakpå en lærebok om at Uganda var kommet lenger enn de aller fleste industialiserte land, er muligens lettere overdrevet.

Men, på universitetet er kjønnsfordelingen kvinner 67 % og menn 33 %. Dette er svært overraskende. Og på et fag som Computer Science er det 80 % kvinner etter sigende, mens det på Women & Gender Studies er en hoey andel menn.

En liten kuriositet; afrikanske kvinner bærer faktisk ting på hodet. Det er ikke bare på TV de gjør det. Ikke at jeg trodde det, men det ser bare så annerledes ut på nært hold.